TĐ:2599- dâm dục có ba điều lỗi Скачать

Отправить друзьям
Добавить
 • 5 мая 2015 г.

 • TĐ:2599- dâm dục có ba điều lỗi Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list... Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa [Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK~ tập, 526 Thời gian từ: 00h45:50:00 - 00h49:33:27 Bài giảng Việt Ngữ Download MP3 - MP4 & DivX https://drive.google.com/folderview?i... Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw/ http://amtb.vn/phap-am-2/ Chúng ta xem tiếp luận văn bên dưới: “Như lấy sức mạnh khắc chế, yếu tự nhiên bị hàng phục”, ý nghĩa giống như ở trên. “Do đó dục pháp có ba loại”, dục pháp chính là dâm dục, có ba loại. Thứ nhất: “Khổ mà tưởng là vui”, điều này không ai nghĩ đến, đây là điều khổ không phải điều vui. Thứ hai: “Ít điều vui mà nhiều thiên tai”, mang đến cho chúng ta quá nhiều tai họa, mà ta không ngờ đến. Thứ ba: “Bất tịnh mà tưởng tịnh”, đây là nhiễm ô nghiêm trọng. “Lại nói, sao lại chìm đắm vui chơi trong sát na”, sao là một câu hỏi, vì sao vậy? Sao quý vị lại chìm đắm vui chơi trong chốc lát, “mà phải chịu khổ lớn đời đời”. Kinh Dục Ha lại nói: “Nữ sắc là xiềng xích của thế gian, phàm phu mê đắm, không thể tự thoát khỏi. Nữ sắc là hoạn nạn của thế gian, phàm phu vướng mắc vào đó, đến chết cũng không thoát được. Nữ sắc là lụn bại, tai họa của thế gian, phàm phu gặp phải, không có ách nạn gì không vướng”. Đây là trong kinh điển đức Phật dạy chúng ta, khuyên chúng ta. Trong lịch sử, xưa và nay, trong nước cũng như nước ngoài, vì dâm dục mà mang họa sát thân, tan nhà mất nước, không biết có bao nhiêu trường hợp, cổ kim trong ngoài đều như vậy. Trong giới kinh, tội dâm dục ôm cột đồng cháy, đây là nói nhân quả báo ứng. Hình phạt này, thông thường chúng ta nói là rất thê thảm, thảm vô nhân đạo.

Комментарии

 • TRAN BAO
  TRAN BAO 5 лет назад

  A DI ĐÀ PHẬT... ĐÂY LÀ NHIỄM Ô NGHIÊM TRỌNG , TƯỞNG LÀ VUI.... RẤT TAI HẠI... CHỊU KHỔ LỚN ĐỜI ĐỜI

 • Hoàng Trần Trọng
  Hoàng Trần Trọng 4 года назад

  nam mô a di đà phật

 • Daniel zack
  Daniel zack 3 года назад

  phật dạy.sao lại vui chơi trong chốc lát mà lại khổ lớn đời đời

 • Tỉnh Ngộ
  Tỉnh Ngộ 4 года назад

  nam mô a di đà phật

 • THANH ĐIỆU
  THANH ĐIỆU 2 года назад

  QUY MẠNG LỄ A MI ĐÀ PHẬT

 • VAN HUNG NGUYEN
  VAN HUNG NGUYEN 3 года назад

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 • quảng tịnh
  quảng tịnh 4 года назад

  a di đà phật

 • Cua Vo Van
  Cua Vo Van 3 года назад

  nam mô a di đà phật

 • Nghịch Lưu
  Nghịch Lưu 4 года назад

  a di đà phật

 • nguyen thi hong giang
  nguyen thi hong giang 3 года назад

  A DI DA PHAT

 • Coi Pi
  Coi Pi 2 года назад

  Tưởng Tịnh mà Bất Tịnh!

 • Phước hữu Phạm
  Phước hữu Phạm 3 года назад

  📿Nam Mô A. Di Đà Phật.

 • Chuyên Nguyễn Thị
  Chuyên Nguyễn Thị 3 года назад

  A Di Đà Phật

 • Ngọc Bảo
  Ngọc Bảo 3 года назад

  Nam mo a di da phat. Duc phat dai tu dai bi hoi huong cho chung sanh

 • Pham Tien
  Pham Tien 3 года назад

  nam mô a di đà phật

 • Hung Le
  Hung Le 3 года назад

  Nam mo a di đà lạt

 • Tien La
  Tien La 2 года назад

  Phật hảy cho con thêm lần này nữa

 • hong hien Nguyen
  hong hien Nguyen 2 года назад

  Nam mo A Di Da Phat, Nam mo A Di Da Phat, Nam mo A Di Da Phat

 • CHÍ ĐẠI
  CHÍ ĐẠI 3 года назад

  mo phat cam ơn sư

 • Huong Nguyen
  Huong Nguyen 3 года назад

  Adidaphat