การไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม วันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ Скачать

Отправить друзьям
Добавить
  • Прямой эфир: 18 нояб. 2019 г.

  • ถ่ายทอดสด การไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ณ ศาลาปฏิบัติธรรมมงคลจันทสร (ทรงไทย) วัดท่าพระยาจักร (ช่องลม) ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คลื่น สาธุเรดิโอ FM 101 MHz วัดท่าพระยาจักร (ช่องลม) ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Комментарии